Trochę najnowszej historii ostrowskiej lekkiej atletyki...

Na zdjęciu - 8-krotna medalistka Mistrzostw Polski, reprezentantka kraju - Iwona Walczak

Została uaktualniona zakładka "Menu KS STAL". Zostały tam wprowadzone tabele najlepszych osiągnięć lekkoatletów od 1992 r. do 2010 r. Ponadto ukazały się sprawozdania sekcji lekkoatletycznej obejmujące lata 1999-2010. Bardzo ciekawa lektura! Jeśli byłaś lub byłeś członkiem sekcji la w tych latach z pwenością się tam odnajdziesz. Jeśli byłeś uczniem dowolnej szkoły z miasta lub powiatu ostrowskiego i startowałes w zawodach la - z pewnością odnajdzie swoje rezultaty z tego okresu.

Zapraszamy do ciekawej lektury!!!

 
jdoc:include type=picjdoc:include type=pic