Supremacja ZSP CKU w Przygodzicach w Letnim Mityngu Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 29 maja odbył się Letni Mityng Szkół Ponadgimnazjalnych wlekkiej atletyce.

W kategorii dziewcząt zwycięstwo odniosły uczennice z ZSP CKU w Przygodzicach - 100 p. Drugie miejsce zajęły uczennice z I LO - Venetia w Ostrowie - 91,5 p., a na tzrecim miejscu uplasowały sie dziewczęta z ZS Usługowych - 74,5 p.

W kategorii chłopców również triumfowali uczniowie z ZSP CKU w Przygodzicach - 98 p. prezd lekkoatletami z I LO - Venetia w Ostrowie - 94 p. oraz uczniami z ZS Technicznych - 86 p.

Obok w linku komunikat z imprezy: KOMUNIKAT

Zdjęcia z imprezy: Fotki

 
jdoc:include type=picjdoc:include type=pic