Zarząd MUKS

Skład Zarządu MUKS

Prezes Marek Biegański ZS Bud.-Energ. Ostrów
Wiceprezes Ewa Papych Zespół Szkół Ekonomicznych
Wiceprezes Marek Walczak I Liceum Ogólnokształcące Ostrów
Wiceprezes Bogusław Wawrzyniak Zespół Szkół Technicznych
Sekretarz Grażyna Cieśla III Liceum Ogólnokształcące
Skarbnik Grzegorz Igielski ZS Usługowych Ostrów
członek Katarzyna Nadachowska I Liceum Ogólnokształcące
członek Mariusz Wołowicz ZS Transport.-Elektr. Ostrów
członek Tomasz Adamczyk ZSP CKU w Przygodzicach


Skład Komisji Rewizyjnej
przewodniczący Marcin Nowicki ZSP CKU w Przygodzicach
z-ca przewodniczącego Elżbieta Frąszczak II Liceum Ogólnokształcące
sekretarz Bartosz Bożek ZS Usługowych
 
jdoc:include type=picjdoc:include type=pic