Opłaty

Drodzy rodzice i zawodnicy!

Od dnia 01.09.2018r. w naszym klubie istnieje obowiązek uiszczania składki członkowskiej, która wynosi 10 zł /miesiąc. Można również dokonywać wpłat kwartalnych lub za dłuższe okresy.

Składki należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe klubu. W tytule wpłaty należy podać : imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy wpłata oraz miesiąc, za który opłacana jest składka.

Nr konta bankowego klubu:

94 1140 2004 0000 3302 7798 0445

Tytuł wpłaty: „Imię i Nazwisko zawodnika – składka członkowska za miesiąc _____ 2018r.”

Bardzo prosimy o realizowanie wpłat do 10 każdego miesiąca.

 

Jeśli w klubie trenuje rodzeństwo, rodzice mają prawo opłacić składkę tylko za jedno dziecko.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej, członek stowarzyszenia może złożyć do Zarządu na piśmie wniosek o zwolnienie z opłacania składki członkowskiej, który zostanie rozpatrzony w najbliższym możliwym terminie.

Kwota zebrana ze składek będzie w całości przeznaczona na cele statutowe klubu.

Dziękujemy!

ZARZĄD KS STAL LA

Close Menu