Opłaty

Drodzy rodzice i zawodnicy!

Od dnia 01.01.2022r. w naszym klubie obowiązuje składka członkowska, która wynosi 30 zł /miesiąc. Prosimy o wpłaty kwartalne, półroczne bądź roczne tj. 90, 180 lub 360 zł w pierwszym miesiącu danego okresu.

Składki należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe klubu. W tytule wpłaty należy podać : imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy wpłata oraz okres, za który opłacana jest składka.

Nr konta bankowego klubu:

23 1090 1160 0000 0001 4344 4058

Tytuł wpłaty: „Imię i Nazwisko zawodnika – składka członkowska za np. I (II, III, IV) kwartał, I lub II półrocze, cały 2022r.”

Bardzo prosimy o realizowanie wpłat do końca pierwszego miesiąca wybranego okresu.

Jeśli w klubie trenuje rodzeństwo, rodzice mają prawo opłacić składkę tylko za jedno dziecko.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej, członek stowarzyszenia może złożyć do Zarządu na piśmie wniosek o zwolnienie z opłacania składki członkowskiej, który zostanie rozpatrzony w najbliższym możliwym terminie.

Kwota zebrana ze składek będzie w całości przeznaczona na cele statutowe klubu.

Dziękujemy!

ZARZĄD KS STAL LA

Close Menu