OWU UBEZPIECZENIE

Klub w ramach szkolenia dzieci i młodzieży posiada zbiorowe ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w PZU oraz OC w INTERRISK.

Zakres ochrony obejmuje świadczenia podstawowe tj.:

  • sumę ubezpieczenia NNW do 10 000 zł
  • zwrot kosztów leczenia do wysokości 1 000 zł
  • zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 2 000 zł
  • dietę szpitalną – wysokość za 1 dzień 100 zł
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
  • usługi Assistance – zakres podstawowy
  • czas ochrony ograniczony do treningów, zawodów, zgrupowań itp. oraz droga do i z
  • OC zawodową trenera z podlimitem 150 000 zł na jedno zdarzenie, odpowiedzialność cywilną wzajemną obejmującą ochroną szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz koszty odtworzenia dokumentów, akt (podlimit 50 000 zł)

Pobierz dokumenty ubezpieczenia 2019:

1. OWU PZU NNW od 15.09.2018

2. OWU OC INTERRISK

3. Procedura obiegu dokumentów OC INTERRISK

4. NNW PZU 2019 Procedura obiegu dokumentów

5. Druk zgłoszenia szkody OC InterRisk

6. NNW PZU 2019 Druk zgłoszenia szkody

7. NNW PZU 2019 Instrukcja postępowania – wypełnienie druku zgłoszenia szkody i likwidacja szkody

8. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Sport

Close Menu