Władze

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu z dnia 24.05.2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku Klub został wpisany do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000735345

KS STAL LA  jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Na czele Zarządu stoi Prezes.

Skład Zarządu KS STAL LA:

  1. Marcin Grzegorowski – Prezes Zarządu
  2. Marek Walczak – Wiceprezes Zarządu
  3. Tomasz Dąbrówka – Wiceprezes Zarządu
  4. Michał Walczak – Skarbnik
  5. Katarzyna Walczak – Sekretarz
  6. Kamila Grzegorowska – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Kinga Losy – Przewodnicząca komisji
  2. Kajetan Maroszek  – członek komisji
  3. Robert Kulesza – członek komisji

W strukturach klubu działa także pełnomocnik klubu ds/marketingu i promocji: Wojciech Kryjom

Close Menu