Władze

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu z dnia 24.05.2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku Klub został wpisany do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000735345

KS STAL LA  jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Na czele Zarządu stoi Prezes.

Skład Zarządu KS STAL LA:

  1. Marek Walczak – Prezes Zarządu
  2. Michał Walczak – Skarbnik
  3. Katarzyna Walczak – Sekretarz
  4. Adam Kowalski – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Kinga Losy – Przewodnicząca komisji
  2. Ksenia Reyer  – członek komisji
  3. Robert Kulesza – członek komisji
Close Menu