Podziękowania zawodników i Zarządu KS STAL LA w Ostrowie dla Marcina Grzegorowskiego, Tomasz Dąbrówki i Kamili Grzegorowskiej

Podziękowania zawodników i Zarządu KS STAL LA w Ostrowie dla Marcina Grzegorowskiego, Tomasz Dąbrówki i Kamili Grzegorowskiej

Członkowie Zarządu i zawodnicy KS STAL LA podziękowali Marcinowi Grzegorowskiemu, Tomaszowi Dąbrówce i Kamili Grzegorowskiej za aktywną działalność w Zarządzie w ciągu ostatniego roku. Prezes Marcin Grzegorowski przed rokiem podjął się zadania stworzenia profesjonalnie działającego Klubu i z tego zadania wywiązał się celująco. Wraz z pozostałymi członkami Zarządu wykonał gigantyczną pracę dzięki czemu KS STAL LA postrzegany jest nie tylko w mieście i regionie, ale w całym „lekkoatletycznym świecie” jako wzorowy. Podczas Zebrania Sprawozdawczego Klubu – Prezes zdał sprawozdanie z działalności Zarządu i zameldował… zakończenie misji. Uznał, iż Klub jest w dobrym stanie organizacyjno-finansowym i Zarząd poradzi sobie w dalszej działalności. Jednocześnie podkreślił, iż w każdej chwili można liczyć na jego pomoc, a w szczególności w sprawach dotyczących LDK i modernizacji obiektu. Wraz ze swoją żoną, a obecnie trenerką Stali – Kamilą Grzegorowską ufundowali dla Klubu stroje sportowe za kwotę 8000 zł. Również Tomasz Dąbrówka zapewnił Zarząd o swojej gotowości do wszelkiej pomocy w działalności Klubu. Zresztą już, będąc poza Zarządem, podjął kolejne zadania mające na celu promocję i rozwój Klubu. Po kilku dniach od posiedzenia Zarządu – zawodnicy Stali wraz z obecnym Zarządem serdecznie podziękowali im za działania, wielkie wsparcie i pomoc dla KS STAL LA.

                Klub Sportowy Stal LA powstał pod koniec 2017 r. w dość specyficznych okolicznościach… Wyniki zawodników i zaangażowanie trenerów wyprzedzały o „lata świetlne” warunki administracyjno-finansowe i bazowe Klubu. Rodzina Walczaków: Kasia, Marek i Michał podjęli decyzję o utworzeniu nowego stowarzyszenia pn. Klub Sportowy STAL LA. Była to samodzielna jednostka zarejestrowana najpierw w Starostwie, a następnie w KRS. Pierwszy okres dla nowego Klubu był bardzo trudny, gdyż trzeba było stworzyć na nowo jego struktury, zapoznać się z działalnością administracyjno-finansową, składać wnioski na dofinansowanie i realizować najważniejsze zadanie – cele sportowe. Oczywiście, poza pracą szkoleniową, pozostałe punkty stanowiły dla trenerów ogromną trudność. Klub to przecież instytucja wymagająca profesjonalnego zarządzania.

Nowy prezes Marek Walczak – dziękując Marcinowi Grzegorowskiemu, jego żonie i Tomaszowi Dąbrówce powiedział: na szczęście na swojej drodze spotkaliśmy wielu życzliwych ludzi, a w szczególności Panią Prezydent Beatę Klimek oraz Urzędników UM w Ostrowie, którzy nie tylko wspierali naszą działalność, ale pomagali nam i z wyrozumiałością korygowali nasze błędy. Jednocześnie z naszej strony trwały intensywne poszukiwania osób, które by weszły w skład Zarządu, a przed wszystkim działającego profesjonalnie – prezesa. Tę funkcję zaproponowaliśmy Marcinowi Grzegorowskiemu – prywatnie pełniącemu funkcję prezesa i właściciela firmy P. H. U. Mozzi Service. Pan Marcin Grzegorowski po dość długich namowach wyraził zgodę na prowadzenie Klubu w celu stworzenia profesjonalnie działającego stowarzyszenia. Zastrzegł jednak, iż przypuszczalnie potrwa to od roku do dwóch lat. Powstał Zarząd z prezesem Marcinem Grzegorowskim, wiceprezesami: Tomaszem Dąbrówką i Markiem Walczakiem, sekretarzem Katarzyną Walczak oraz członkami – Kamilą Grzegorowską i Michałem Walczakiem oraz działającym, poza Zarządem, pełnomocnikiem ds. marketingu i promocji – Wojciechem Kryjomem. Prezes słowa dotrzymał – w ciągu roku stworzył podwaliny pod sprawnie działający Klub. Przede wszystkim zajął się należytym ustawieniem spraw administracyjno-finansowych. Doprowadził do zarejestrowania Klubu w KRS. Wraz z Michałem Walczakiem podjęli działania stworzenia kilku grup szkoleniowych dla najmłodszych dzieci z klas I-VI w ramach programu Lekkoatletyka Dla Każdego (LDK). Dzięki jego działaniom powstała nowa strona klubowa www.ksstal-la, uważana przez wielu jej czytelników za jedną z najlepiej prowadzonych wśród witryn klubowych. Jednak nie tylko bieżące działania stały się obszarem jego działalności. Wspólnie z architektem Markiem Nadachowskim stworzyli projekt i wizualizację modernizacji obecnego stadionu lekkoatletycznego. Wymieniłem tylko najważniejsze aspekty działania Prezesa. A można by wymieniać dziesiątki innych. Zresztą dotyczy to również działalności Tomasza Dąbrówki, na którego zawsze można było liczyć, często nawet w „awaryjnych” sytuacjach. Najważniejszym jest fakt, iż jak sami zadeklarowali – w dalszym ciągu będą służyć nam pomocą i wsparciem. Dziękujemy im za wszystko czego dokonali i wierzymy, iż jeszcze RAZEM wiele zdziałamy.

Close Menu