W roku 2023 Szkolenie dzieci i młodzieży odbywa się w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025”

W roku 2023 Szkolenie dzieci i młodzieży odbywa się w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025”

W roku 2023 Szkolenie dzieci i młodzieży odbywa się w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025”
❗️✅ Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego odbywa się pt. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
❗️🫡 KS STAL LA realizuje w/w zadanie pod nazwą: „Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego”. 💛💙
❗️✅ W okresie wakacyjnym nasi zawodnicy brali udział nie tylko w treningach, lecz również w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez certyfikowaną specjalistkę. 💛💙
❗️✅ Zajęcia miały na celu
– przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom
– promocję zdrowego stylu życia
oraz
– zmniejszenie zachowań ryzykownych
💛💙 Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasto Gmina Ostrow Wielkopolski 💛💙
Close Menu